Trossatser

Trossatserna är baserade på troliga, sannolika fakta, hypoteser, analyser och vetande. Referenser till fakta och fördjupningar kommer så småningom.

 • Tro inte på något bara för att du har hört det.
 • Tro inte på något bara för att det talas och ryktas av många.
 • Tro inte på något bara för att det finns skrivet i dina religiösa böcker.
 • Tro inte på någonting bara på uppdrag av dina lärare och äldste.
 • Tro inte på traditioner eftersom de har gått i arv i många generationer.
 • Men efter observation och analys, när du upptäcker att något håller med förnuft och bidrar till det goda och nytta för alla och envar, sedan acceptera det och leva upp till det.
  -Visdomsord från Gautama Buddha
 • Do not believe in anything simply because you have heard it.
 • Do not believe in anything simply because it is spoken and rumoured by many.
 • Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books.
 • Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders.
 • Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations.
 • But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it.
  – Word of wisdom from Gautama Buddha

Religioners destruktiva ego
Religioner är skapde av profeters efterföljare. Religioners läror har influerats av lärjungars, prästers, imamers själviska behov som kontroll, makt och självglorifiering. Därför har förvrängningar av de universella lagarna förnekats eller förvrängts genom århundradena. Religiösa gruppers självglorifiering, genom att tro att deras religion är den enda rätta vägen skapar intolerans, hat och krig. Denna självglorifiering motverkar den Gyllene Regeln, grunden för deras religion.

Den Gyllene Regeln
Gör mot andra som du vill att dom ska göra mot dig och gör inte mot andra som som du inte vill att andra ska göra mot dig.
Den Gyllene Regeln är en grund för alla stora religioner och filosofier.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_regeln

Livets Lagar
Livets Lagar handlar om lärande och utveckling för själar.
Materians och energins lag om aktion och reaktion eller orsak och verkan. Denna princip kallas även för karmalagen i Indien. Som du sår får du skörda – är ett talesätt som beskriver denna princip.

Jagets medvetande och begär
Egot, Jaget vill ha, har begär, vill uppleva, vil ha makt, ha kontroll, vill njuta, vill skapa, vill älska, vill hata, vill ha glamour. Jagets alla önskningar, begär är orsaken till allt det goda och all ondska på Jorden. Jagets alla önskningar och begär och tidigare konsekvenser av dessa, är orsaken till att du återigen föds i en kropp på Jorden.

Den fri viljan
Alla har skapats med en fri vilja att välja förhållningssätt och därmed också vägar på livets stig. Den fria viljan är också orsaken till att du föds som ett tomt blad och inte har någon kontakt med de andliga världarna.

Profetior
Den fria viljan för individer, familjen, släkter, klaner eller nationer och deras vägval innebär att profetior är baserade på sannolikheter eller planerade händelser. Profetior står därför i motsats till den fria viljan och blir troligtvis felaktiga.

Begär binder dig
Det du binder på jorden ska vara bundet i himlen.

Domedagen
Livet är en skola med kvarsittning. Det kommer en dag när du får se facit och inser de misstag du begått och vilka skulder du har kvar att rätta till eller korrigera. Tag med dig det du lärt dig från facit och gör om, gör rätt.

Orsak och verkan – karma
Tankar, känslor, ord och handlingar påverkar ditt nu och din framtid. ”Som du sår får du skörda” står det skrivet.

Reinkarnation eller återfödelse
Återfödelsens princip är en konsekvens av karmalagen.
Du är själv med och väljer miljö och förutsättningar för din nya tid på jorden.

Homo Sapiens skapelse
Den moderna människan, Homo Sapiens skapades av liten grupp väsen som kom till jorden och genom genmaipulation av Home Erectus framställde en kropp med en mer avancerad hjärna än tidigare människor. De gjorde detta för att själarna skulle få en mer anpassad boning för de nu mer utvecklade själarna som väntade på återfödelse. Denna skapelse av denmoderna människan skedde för drygt 200 000 år sedan.
Dessa människolika väsen har av människorna genom tiderna kallats för: Guds söner, De lysande, Observatörerna, Väktarna, Änglar, Elohim, Devas och Annunaki. Flera av dessa väsen nedsteg även i människans interaktioner och deras själar blev så bundna till människokroppar och en återfödelsespiral.
Därav begreppet fallna änglar i Bibeln.

Kristus själen
Kristus själen var den första själen som nedsteg i en Homo Sapiens kropp. Kristus själen hade tagit på sig ansvaret att vara människosjälarnas ledsagare tills den sista människan på jorden. Kristus är alfa och omega, början och slutet på själarna nedstigning i människokroppen. Kristussjälen har inte de spärrar till det högre medvetande som vi människor vanligtvis har. Därav begreppet att Fadern ch Sonen är ett. Kristussjälen har nedstigit i människokropp flera gånger, för att agera som ledsagare och impulsgivare till kollektiva tankemönster och religioner. Den första nedstigningen av Kristussjälen var som Adam och den sista som Jesus.

Gudskraften – Guds ande
Guds ande är Gudskraften, den helige andes som bor inom oss alla och allt levande. Vi är skapade till att vara nästan som tomma blad ien en bok, omedvetna om vårt gudomliga ursprung. Vi måste själva genom erfarenheter nå den insikten själva genom tankar, ord och handlingar. När balans mellan intellekt, sinne, känslor  och handlande uppstår, så kommer medvetandet gradvis att få kontakt med minena av vårt och universums ursprung.

Den Helige Ande
Detta är den kraft som andeväsen använder för att kommunicera till människor som säger sig fått budskap från Gud.

Himmel och Helvete
Religioners förkunnande av en straffande Gud eller att goda gärningar eller martyrskap i heliga krig är förvanskningar av karmalagen. Helvetet är på jorden och alla konsekvenser av alla de själviska gärningar som vi som individer, familjer, släkter, klaner eller nationer utsätter varandra för.

Gudsjälens splittring

Varde Ljus

Universoms krafter
Elektromagnetism
Elektricitet
Magnetism
Gravitation
Kärnkrafter

Universum bildas

Materian skapas

Matrerians dimensioner

Energins oförstöbarhet

Själens oförstörbarhet

Minnets princip

Återfödelsens princip

Solsytemet skapas

Det första livet

De falska profeterna
Uttolkare av regler och lagar följer stora religionsskapare och profeter. Dessa uttolkare säger sig veta vad Gud menat och är falska profeter.
http://www.scionofzion.com/prophets.htm

Religioners elitism
Nästa alla religioner hävdar att de är den sanna eller av Gud utvalda religionen och utövare av andra religioner är ”otrogna”, det vill säga inte trogna till den rätta Guden.

Ondskan metodik
Ondskan kan sägar vara den själviska kraften som skapar destruktiva och självska tankar som leder till ord som skapar handlingar som får följdverkninar med motsatta destruktiva reaktioner. De som säger våra tankar är dom rätta, vår ideologi är den rätta, vå religion är den rätta och sedan tvingar andra att följa, förslavas, förtryckas eller förgöra, förstöra andra männsikor, kulturer, kyrkor, tempel är dömda att för eller senare få en motreaktion och utsättas för sina egna metoder. Ofta räcker det med en människas tankar och ord i en organisationsom så kan hela rörelsens budskap och inriktning byta till onda och destruktiva handlingar med förödande konsekvenser. Historien är full av sådana exempel.

Astrologi
Astrologi är en kunskap som fördes till jorden av både Thoth, Egyptens första visa och Zend, Zoroastrismen grundare.
Astrologin visar hur universums och planeternas kraftermönster  påverkar själens eller personlighetens egenskapsmönster vid födelseögonblicket. Astrologin kan vara ett hjälpmedel till insikt om sin egen personlighet och vägar till att förändra de sämre sidorna i en personlighet när en duktig astrolog hjälper i tolkningen och ger råd. Astrologin var världen första psykologi eller terapiform skulle man kunna säga.
Läs mer …

Omskärelse

Upplysningens tid

Teknologins tid

Medvetandet vaknar

Själen

Känslor

Tankar – Ord – Handling

Universella lagar

Återfödelse

Synderna förlåtelse

Bönen

Andliga världen

De sju Vishetslärarna
Redan inom Zoroatrismen finns kunskapen om de sju Vishetslärarna som undervisar om Skaparens avsikt.

Sökandets tid

Uppvaknandet

Sexualiteten
Sexualiteten är en av de starkaste drivkrafterna hos människan.
http://sacred-sex.org/

Kärleken

Lidandet

Vart leder kunskapen
DEn tillägnade kunskapen om andligheten och livets mening behöver inte leda nån vart. Tvärtom så kan tankar och handlingar ta irrvägar som leder in en åtevändsgränd.

Din väg till evigt liv

Framtiden

Religionskrigen

Jorden reagerar

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s