Solsystemet

Planeterna

Se en simulering av planeternas rörelser.
http://www.detailshere.com/nibirusimulation.htm
http://www.youtube.com/watch?v=xpPP9Z9LOBU&NR=1

Solsystemet
Vårt solsystem ingår i spiralgalaxen Vintergatan som består av fem spiralarmar. Vintergatan är 150 000 ljusår i diameter och 1 000 ljusår tjock. Vårt solsystem ligger 28 000 ljusår från Vintergatans centrum. Vintergatan bildades för 9,2 miljader år sedan och består av 200-400 miljarder stjärnor (solar).
Vårt solsystem är beläget i den yttre spiralarmen (Orionarmen). Vårt solsystem bildades för 4,567 miljader år sedan och kommer att försvinna när Solen har förbränt sitt helium om 5 miljader år . Solen kommer, i slutet av sin livscykel, att svälla upp till en röd jätte innan den kollapsar och bildar en Planetarisk nebulosa med en vit dvärg i centrum.

Stjärnan Proxima Centauri, i trippelstjärnsystemet Alpha Centuari, är vårt solsystems närmaste grannstjärna 4,2 ljusår från vårt solsystem.

Vårt solsystem var först ett gasmoln men på grund av gravitationen slogs stoftpartiklar ihop i gasmolnets centrum och vår Sol bildades. Efter tre miljoner år hade det bildats tjugo planeter runt Solen och efter 30 miljoner år hade dessa planeter kolliderat med varandra så det återstod åtta planeter runt vår Sol.

Vårt solsystem består av Solen, åtta planeter, dvärgplaneter, små planeter, kometer, interplanetärt stoft och solvinden.

Solen
Solen består huvudsaklingen av väte 73,46% och helium 24,85%. Dess diameter är 1 392 000 km vid ekvatorn. 99,86% av all massa i vårt solsystem finns i Solen. Den rör sig runt Vintergatans centrum med en hastighet av 215 km/s och det tar 225 miljoner år att avverka ett varv runt Vintergatans centrum.

Inne i Solens innersta är temperaturen 15 miljoner grader. Vid dess yta (fotosfären) är medeltemperaturen 6 000 grader. Runt Solen finns en ljuskrans (Korona) som har en temperatur på 2 miljoner grader. Solen blir 10% ljusare för var miljard år.

Den energi (värme) som kommer från Solen beror på en process, i dess inre, som omvandlar väte till helium. Eftersom trycket inne i Solen är så högt så uppstår processen som kan pågå i ytterligare 4,6 miljarder år.
Planeter
Närmast Solen kretsar Merkurius, Venus, Jorden och Mars. Dessa fyra stenplaneter består av en fast kropp. Medan Jupiter, Saturnus, Uranius och Neptunus är gasjättar. Många av dessa planeter har en eller flera månar som kretsar runt “sin” planet.

Ny istid på väg?
http://www.expressen.se/nyheter/forskare-ny-mini-istid-kan-vara-pa-vag-hit/

Merkurius
Merkurius är den innersta och minsta planeten i solsystemet och har en omloppstid runt solen på 88 dagar. På grund av sin närhet till solen är den svår att observera från jorden och kan bara ses i gryning eller skymning, men Merkurius har ändå varit känd i åtminstone 5 000 år. Planeten saknar, liksom Venus, naturliga satelliter (månar).
Ytan är ganska lik månens då den har relativt många kratrar. Merkurius har ingen atmosfär att tala om, och yttemperaturen varierar mellan –173 grader Celsius i botten av kratrarna vid polerna och +427 grader Celsius på de varmaste ställena på solsidan.

Venus
Venus är den andra planeten från Solen räknat. Planeten har fått sitt namn efter den romerska kärleksgudinnan Venus. Planetens avstånd till Solen är 108 200 000 km. Planeten har en gul-vit färg som beror på att Venus har ett flera kilometer tjockt molntäcke av svavelsyradroppa. Venus har ingen måne.

I Venus atmosfären finns koldioxid (96%), kväve (3,5%) och vatten (0,02%). På planetens yta finns många kratrar, vulkaner och lavaflöden. Venus har en ogästvänlig miljö, en temperatur på 500°C och ett tryck som är 90 gånger större än det som finns på jordens yta (medeldensiteten är 5,24 ton/m3). Venus kärna består troligtvis av järn.

Venus roterar runt Solen på 224,7 jorddygn samt snurrar runt sin egen axel på 243,01 jorddygn. Denna rotation är dels väldigt långsam och sker i motsatt riktning av hur Jorden snurrar. Dess hastighet runt sin axel och rotationsriktningen är ovanligt i vårt solsystem.

När Venus är som närmast Jorden har den alltid samma markyta mot Jorden. Detta beror på gravitationen mellan Solen, Venus och Jorden samt dess massiva roterande atmosfär. Planetens ekvatorsradie är 6 051,8 km vilket är 95% av Jordens ekvartorsradie.

Jorden
Jorden är den tredje planeten från Solen räknat. Jordens bana kring solen är svagt elliptisk. Jordens rotation runt sin egen axel har blivit långsammare. För tre miljarder år sedan anser forskare att Jorden roterade runt ett varv på 16 timmar medan idag tar det 24 timmar.

Månen
Jordens måne har en svagt elliptisk bana runt jorden. När månen är som närmast Jorden så är avståndet 356 400 kilometer och som längst ifrån Jorden 406 700 kilometer. Månen, tillsammans med Solen och Jordens rotation samt jordaxelns lutning, spelar en viktig roll för tidvattnet på Jorden. Men även det varierande avståndet till månen och solen samt deras banors lutning påverkar tidvattnet på Jorden.

Jordens måne bildades troligtvis när en planet (Theia), i Mars storlek, kolliderade med Jorden för 4,5 miljarder år sedan. Som en effekt av denna kollission ökar avståndet mellan Jorden och månen med 3,8 cm per år. Dessutom påverkas Jorden av månen så att Jordens rotation går 2 millisekunder långsammare per hundra år.

Mars
Mars är den fjärde planeten från Solen räknat. Mars är vårt solsystems näst minsta planet. Planeten har fått sitt namn efter den romerska krigsguden Mars. Eftersom planetens yta består av en stor mängd järnoxid så är Mars röd. Planetens yta har ett stort antal vulkaner, dalgångar och vidsträckta slätter.
Dvärgplaneter
Dvärgplaneter har en nästan rund form och ligger i en omloppsbana kring solen. Den har inte rensat sitt närområde i omloppsbanan och är inte en naturlig satellit. Forskarna vet att det finns fem dvärgplaneter Pluto (ligger i Kuiperbältet), Ceres (ligger i asteroidbältet), Eris (ligger i Kuiperbältet), Makemake (ligger i Kuiperbältet) och Haumea (ligger i Kuiperbältet).

Små planeter
Planeter som har en liten diameter kallas små planeter. Men till skillnad från kometer finns inget gasutflöde som hos kometer.

De flesta kända småplaneterna rör sig i banor mellan Mars och Jupiter och kallas asteroider (asteroidbältet). En mindre grupp småplaneter är Trojanerna som finns i planetens Jupiters omloppsbana runt Solen.

Jupiter

Saturnus

Uranius

Neptunius

En grupp småplaneter som finns straxt bortom planeten Neptunus bana vilka kallas Kuiperbältet. I detta bälte finns fler småplaneter än vad som finns i asteroidbältet.

Det finns även småplaneter som korsar planeternas banor och utsätts för stora kaotiska banförändringar.

Kometer

En komet är en mindre himlakropp som kretsar runt solen i en elliptisk bana. Den består av en kärna av is, stoft och mindre stenpartiklar. När kometen kommer närmre Solen och värms upp bildas en koma (svans) genom att delar av kärnan smälter eller förgasas.

De flesta kometer kommer från Oorts kometmoln som ligger 0.8 till 1.6 ljusår från solen. Detta moln är slutet på vårt solsystem. Det består av rester från solsystemets bildande. Många observerade kometer tros vara delar av Oorts kometmoln som störts i sin bana och fallit in mot det inre av solsystemet. Detta kan förklara hur det fortfarande kan finnas kometer trots att de förångas snabbt när de börjat gå i en snävare bana kring solen. Antalet kometer i molnet uppskattas till flera biljoner.

Interplanetärt stoft
Med interplanetärt stoft menas mikroskopiska partiklar som rör sig i banor kring solen. Dessa finns överallt i solsystemet men mest i närheten av planeternas banor. Jordklotet sveper varje dygn upp flera ton stoft vars banor korsar jordens. Detta kan uppsamlas som s.k. mikrometeoriter från stratosfärsflygplan och ballonger och underkastas laboratorieanalys.
Solvinden
Solvinden består av partiklar (elektroner och protoner) som ständigt strömmar från solen ut i solsystemet. Solens totala förlust av massa är ca 1 miljon ton/s.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s