Själen

Själen och Kroppen enligt Veda
Vår själ kropp sakta utvecklas. Människan har fem kroppar, var mer subtila än sist. Visualisera människans själ som en glödlampa och hans olika organ eller höljen som färgade tyger som täcker den rena vita ljuset.
1. Den fysiska kroppen är den yttersta kroppen.
2. Den praniska kroppen, då den fysiska kroppens subtila duplicerad
3. Den astrala kroppen.
4. Den mentala eller intellektuella organ där man kan färdas omedelbart någonstans.
5- Sedan kommer själva själen.
Detta är det organ som utvecklas från födseln till födseln, reinkarnerar det i nya yttre höljen och inte dör när den fysiska kroppen återvänder dess delar till jorden.
Själen kroppen utvecklas så småningom som kroppen av gyllene ljus, gyllene kropp själ. Denna själ kroppen i sin slutliga utveckling är den mest perfekta formen, prototypen för mänsklig form. När fysiska födslar har upphört, fortsätter denna själ kropp fortfarande utvecklas i subtila världar av existens. Denna strålande kropp upplyst själ, även efter Nirvikalpa Samadhi, Gud förverkligande fortsätter att utvecklas i de inre världarna tills den slutliga sammanslagningen till Brahman

ANDE och MATERIA

SJÄLEN (Jaget) är ägaren, den som ÄGER!

KROPPEN är ägodelen, det som ÄGS!

En ägodel kan ju aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själen!

SJÄLEN = Medveten och den som upplever = ANDLIG ENERGI, levande, subjektet!

KROPPEN = Omedveten och det som upplevs = MATERIELL ENERGI, död, objekt!

Själen ingjuts i äggcellen vid befruktningsögonblicket!

Utan själ, ingen celldelning!

Vi är alltså själen, vi som lever i kroppen; utan oss, inget liv i kroppen!

REINKARNATION:

Energin är evig (Energiprincipen), alltså är vi själar (minigudar) eviga,
precis lika eviga som Gud, som äger alla energier!

Eftersom själen är evig, så fattar de som är smarta, att vi måste ha levat någon annanstans INNAN vi föddes in i vår nuvarande kropp!

http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teo…nkarnation.htm

http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teo…tionslaran.htm

Detta innebär fullt logiskt, att vi även kommer fortsätta leva EFTER det att vi kilat vidare från vår nuvarande kropp!

VIDEO: En helig vis man, förklarar här vetenskapligt reinkarnationen; vad det är som händer efter den fysiska döden och skillnaden mellan oss själva (själen) och vår jordiska kropp:

http://youtube.com/watch?v=l_9pF_JOoYo

KARMA-KONTOT:

Kroppen vi fick i detta liv berodde på karmakontot vi hade när vi ”dog” senast i vårt förra liv, och kroppen vi kommer få i vårt nästa liv, beror likaledes på hur karmakontot ser ut, när det är dags att kila vidare härnäst:

http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teo…n/11_Karma.htm

Det bästa ur ju givevis att tömma karmakontot helt, genom att leva ett andligt gudsmedvetet liv, så slipper man återfödas mer, eftersom det då inte finns några mer materiella belöningar eller straff att hämta, och då återvänder man till den eviga andliga världen, Guds rike, för att där leva i evig lycka i sin ursprungliga andliga kropp!

SJÄLEN, MEDVETANDET, SINNET:

Här kan ni läsa om vår verkliga identitet, själen, och om vårt medvetande, själens perceptionsförmåga, som genereras av den medvetna själen, och om våra subtila, finfysiska kroppar, som vi själar omges av:

http://en.wikipedia.org/wiki/Soul

http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind

http://en.wikipedia.org/wiki/Subtle_body

Dessa subtila skikt som omger själen ÖVERLEVER kroppens och hjärnans död och det är subtilkroppen som bär vidare oss själar till nästa existens, beroende på vårt medvetandetillstånd, vårt karmakonto och våra önskningar vid dödsögonblicket…

ASTRAL-KROPPEN:

http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teo…ralkroppen.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body

ETER-KROPPEN, AURAN:

Eterkroppen är förbindelselänken mellan vår fysiska och astrala kropp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ether_body

VÅRA 7 CHAKRAS:

Människans 7 chakras är kroppens subtila knutpunkter, där livsenergin (prana) flödar genom en subtil huvudkanal (nadi) längs ryggraden, ungefär som blod genom blodkärl, och korrelerar med de primära endokrina körtlarna i kroppen.

Det är längs ryggraden som den fysiska kroppen möter eterkroppen genom våra 7 chakras:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Chakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra

JAGET/SJÄLEN = Den medvetna levande andliga individen, vi som lever i kroppen, subjektet, som upplever och relaterar till de fysiska och psykiska objekten i vår kropp och vår omvärld.
Vi är den evigt medvetna andliga gnistan, som är evigt konstant, det är exakt samma Jag i oss nu som när vi var ett litet barn!
Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

MEDVETANDET = Själens perceptionsförmåga. Det är själen som är medveten, och medvetandet genereras av den medvetna själen!

http://www.stephen-knapp.com/conscio…f_the_soul.htm

SINNET = (tankar, känslor, vilja, intelligens, personlighet) Temporär finfysisk, psykisk materiell energi, subtilkroppen, astralkroppen, som ständigt förändras! Det är i sinnet som våra tankar och känslor pågår och upplevs!

KROPPEN = (kött, blod, ben, hjärna) Temporär grovfysisk materiell energi, som ständigt förändras! Vart 7:e år har vi bytt ut alla kroppens celler, vilket bevisar att Jaget/själen som upplever barndomen, ungdomen och ålderdomen skiljer sig från kroppen…

SILVERSTRÄNGEN förbinder KROPPEN med SJÄLEN:

Precis som näring överförs från modern till fostret via navelsträngen, så överförs livskraften, livsenergin från själen till kroppen via den astrala silversträngen!

På samma sätt som navelsträngen avskiljs vid födseln, så avskiljs silversträngen vid döden. Fostret lösgörs och blir människa och själen lösgörs från människokroppen och blir återigen en ren andevarelse!

Veda-skrifterna, bibeln, taoismen, schamanismen, buddismen; alla dessa nämner att dödsögonblicket inträffar när silversträngen, som förbinder själen med den fysiska kroppen, bryts:

http://www.near-death.com/experiences/research12.html

http://www.akasha.de/~alfred/dream/cord.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_cord

HJÄRNAN vs MEDVETANDET:

Hjärnan fungerar som en biologisk kopplingscentral, en transformator mellan den medvetna själen, dvs Jaget, och den fysiska kroppens sinnesorgan!

Hjärnan är ett instrument som själen nyttjar för att kunna uppleva den fysiska världen. Det är själen som transformerar hjärnans signalsubstanser till upplevelser, och det är alltså endast själen som kan uppleva hjärta och smärta!

Själens uppgift är att tolka om hjärnans impulser till själsliga upplevelser. Signaltrafiken mellan själ och hjärna går åt båda hållen:

1. Hjärnan skapar impulser från intryck som själen läser av och tolkar,

2. Sedan skickar själen tillbaks dessa tolkningar till hjärnan som omvandlar dem till kemiska reaktioner. Syftet med detta är att resultatet av våra själsliga upplevelser ska kunna vidarebefrodras till övriga organ i kroppen.

3. Det gör det möjligt för oss att kunna känna dessa själsliga upplevelser (känslor) fysiskt. Vi kan gråta, skratta, hjärtat slår snabbare, vi svettas osv, som ett resultat av känslan vi kände.

4. Även dessa reaktioner från kroppen kan skickas vidare tillbaks till själen och ge nya själsliga upplevelser. Så trafiken mellan hjärna och själ pågår kontinuerligt hela tiden.

Själens utveckling
http://personalityspirituality.net/articles/the-michael-teachings/reincarnation-the-35-steps/

http://www.near-death.com/experiences/cayce03.html

http://andligutveckling.ifokus.se/articles/4d715086b9cb462244062e13-5-kanslokroppen-astralkroppen

Edgar Cyace om själen
http://near-death.com/experiences/cayce03.html

Kroppen skörtlar
http://www.meridianinstitute.com/mh/pineal.html

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s