Om religioner

Religioner i världen
Det finns mer än 4200 olika religioner eller trossystem i världen, men en religion saknas.

Det finns bara en sann religion och det är inte någon av de 4 200 olika religioner och samfund som finns i världen och är skapade av präster, imamer och gurus.
Din egna inre religion där du själv genom upplysning, inspiration och insikt skapar svaren på livets frågor och hur du förhåller dig till livet.

Alla religioner är falska 
Alla religioner hävdar att de besitter sanningen om meningen med livet, livet efter detta, regler för hur livet ska levas som de fått genom meddelanden från deras Gud.

Alla religioner och samfund hävdar att deras religion är den rätta. Om de skulle säga att någon annan religion predikar sanningen om livet och hur det ska levas, så skulle den religionen inte ha några anhängare. Alla religioner kan inte vara den rätta, utan alla religioner är falska.

Tro eller vetande?
Att tro att är vara övertygad att något förhåller sig på något sätt utan att veta. Ju mindre kunskap en människa har ju mer utelämnad till att ha en tro, en gissning om hur något förhåller sig. Man behöver fakta och kunskap för att tänka, bearbeta, analysera för att göra slutsatser. Okunskap leder till tro. På dessa sidor får du lite fakta om religioner, så du själv kan analysera, tänka och dra dina egna slutsatser.

Varför finns religioner?
Religioner är svaret på människors frågor om livets mening, om vad som händer efter döden och om världens skapelse.

Hur uppstod religioner?
Religioner startades ofta av en man som hävdade att han fått meddelanden och svar på frågor direkt från Gud eller Gudarna. Denna man predikade sina budskap och fick lärjungar och anhängare. Om Gud eller Gudarna är allsmäktiga och har skapat universum, världen med alla varelser och människorna, varför skulle Gud använda endast några få människor lite då och då för att framföra meddelande och inte uppenbara sig och tala direkt till det direkt till dig?

Falska religioners kännetecken
Regler, lagar och ritualer är religioners kännetecken. Ju fler regler, lagar och ritualer en religion har, ju falskare är den, då syftet är att vilja styra och kontrollera människor och inte att uppmana människor att tänka själva.

Varför är profeter falska?
Grundaren av en religion kallas ofta en ”profet”, därför att människor tror att han predikar meddelanden från Gud. Känn de falska profeterna genom deras handlingar. De som förespråkar dödsstraff, förföljelse, bedrägeri eller tjänar pengar för egen vinning eller vill bl dyrkade för att förhärliga sina egon med glamour, då är de falska profeter. Finns det något i profeternas budskap som visar på att han vet mer än andra människor och där vetandet kan bevisas som sant och där det inte bara mer än profetens egna ord. Om profeterna inte varit falska, så har efterföljarna tolkat och förvrängt budskapet och därigenom gjort budskapet falskt.

Den falska obevisbara profetian
Det är väldigt lätt att göra en profetia om den yttersta dagen eller den sista tiden, eftersom ingen kan veta när den är eller om den kommer. Även du kan göra en profetia om den yttersta tiden och den kommer aldrig att kunna motbevisas, utan vem som helst kan välja att tro på den. Det finns ingen profet som någonsin gjort en profetia om händelser framtiden och där profetian kan påvisas som riktig.
Men onekligen har ”profeterna” sått frön till andliga impulser som påverkat samhällen och kulturer i världen.

Varför skapade dessa ”profeter” religioner?
Människor har många olika drivkrafter. Makt och kontroll över kvinnor eller andra människor är en drivkraft. Makt och härskande över klaner, stammar och riken är en annan drivkraft. Glamor och födandet av egot genom beundran från människor är en annan drivkraft. Välmåga genom pengar som fås genom avgifter och skatter av anhängare är en drivkraft. Dessa ”profeter” kan har varit övertygade att högre makter kom med budskap genom visioner i drömmar eller hallucinationer genom droger, psykiska eller epileptiska sjukdomar. Men onekligen har ”profeterna” sått frön till andliga impulser som kraftigt påverkat samhällen och kulturer i världen.

Vad är heligt?
Religioner namnger det som ska dyrkas som heligt. Det kan vara en plats, ett djur, en byggnad, en stad, en människa, ja i princip vad som helst. När något kallas heligt skapas det oskrivna lagar om det som är heligt. Den som talar illa om det som i en religion kallas heligt har brutit mot lagar och skall straffas är oftast logiken. Religioner kallar ofta heligas motsats som orena eller liknande. Det är ofta djur.

Varför skrev Gud inte en helig bok?
Hade religionernas Gud velat skapa en bok med lagar eller regler så hade han kunnat gjort det i sin allsmäktighet. En bok med förklaringar om hur universum, världen, varelser och människor skapades och meningen med livet  och alla dess frågor borde vara en lätt sak jämfört med att skapa världen och allt levande.

Varför skrevs heliga böcker?
Religionernas grundare fick Lärjungarna och anhängare som skrev texter som sammanfördes i en bok som beskriver religionen. Lärljungarna kunde utifrån böckerna skapa ritualer så att de kunde vara präster som utförde ritualer och kunde få sitt levebröd från anhängarna och de troende.

Vad är ritualernas syfte?
Ritualer har skapats av ”profeternas” efterföljare, präster, imamer, gurus och missionärer för att dom ska få auktoritet eller makt över utövarnas tankemönster och kunna utöva social kontroll över dig..

Varför ska religioner växa?
Religioner och politiska ideologier är ”opium” för folket. De får färdiga förklaringar och lösningar serverade som absoluta sanningar. Då behöver människor inte söka fakta, analysera fakta och själva dra slutsatser som kan resultera i andra åsikter. Människor som inte tänker själva blir lättare att kontrollera och styra.

Böner behövs dom?
En bön är en önskan. En bön är din inre kommunikation med Skaparen och en önskan är en förhoppning om något.
En bön skapar hopp med sin önskan. Bönen attraherar avsikter. Att falla på knä eller uttala en bön med ord har ingen som helst funktion och gör inte bönen mer god eller gudfruktig.
Bönens innehåll bör vara oegennyttigt och komma från hjärtat.

Kännetecknens syfte
Religionens förkunnare ser alltid till att bära någon form av kännetecken för att få högre status och respekt av de troende. Kännetecknen kan vara prästers kragar eller huvudbonader, turbaner, huvudukar, skägg, hårprydnader mm.
Den som ser klädseln eller kännetecknen vet att den som bär kännetecknen är en ”bättre” utövare av religionen och därmed också en ”bättre” människa då han eller hon är är trogen religionen. Du vet att det inte alls behöver vara sant. Det har varit många skandaler där det visat sig att präster är pedofiler. Skrifttrogna kan mycket väl vara terrorister och massmördare.
Hitlers fruktade trogna bad SS kännetcken som skapade rädsla och ”respekt” bland folket och gav bärarna en känsla av makt. Kännetecken har alltid ett psykologiskt syfte för bäraren av kännetecknet.

Religioner behöver din rädsla
Religioner behöver din okunskap, osäkerhet och rädsla för att kunna växa och bli mer etablerade och skapa sina imperium i världen för att kontrollera människor. Detta gör de genom att spela på din rädsla om att få en sämre tillvaro genom att prata om Guds vrede om du inte följer religionens lagar eller att du kommer att komma till helvetet efter döden eller att du blir återfödd som något lägre stående djur som tex en mask. Religioner spelar på din rädsla och till och med hot om evig förtappelse i helvetet eller hotar med dödsstraff om du inte följer religionen föreskrifter vill byta religion.

Religioner skapar krig
Religioner är ansvariga för tvister och skapar krig, i och med att de anser att de har ensamrätt till sanningen och att det är Guds vilja att sprida ”ordet”. Det har i historien funnits otaliga exempel på hur meningsskiljaktigheter mellan religioner orsakat krig.

Tänk själv!
Religioner och politiska ideologier är ”opium” för folket. Färdiga tankebanor och lösningar som gör att människor inte behöver analysera, tänka och dra slutsatser utan bara upprepa ledarnas budskap som papegojor,

Religioners utveckling i tiden och samhället.
Religioner har utvecklats medmänniskors kunskap och samhällens utveckling. Religioner var ofta det första sättet att införa regler och lagar för människor.

Religioner och civilisationers stagnation
Teknologisk utveckling och religioners maktutövning går inte hand  i hand.

Självbedrägeriet bland de troende
Sociologer har länge vetat att religiösa människor inte är mer ärliga och pålitliga än den icke-religiösa, och nya studier visar att ateister och andra icke-troende är faktiskt bättre informerade om världens religioner än de troende själva.

 Vem som helst kan göra anspråk på att tillhöra någon tro. Men om de inte följer eller ens förstår grundläggande principer i religionen och om inte religionen meningsfullt informerar och påverkar den personens liv, är det svårt att se värdet av vad det exakt betyder det i verkliga termer.

 En vanlig missuppfattning från de som säger sig tillhöra en religion, är att man ofta hör frasen ”Vi alla bara borde komma överens, alla religioner säger i princip samma sak.” Egentligen gör de inte det. Världens stora religioner har mycket olika – och ofta i grunden oförenliga – trosuppfattningar. Den som tror att kristendomen, islam, judendom, buddism och hinduism speglar i huvudsak identiska läror demonstrerar en djup okunnighet om dessa religioners motsägelser och deras sätt att missionera.

Fredlig samexistens är högst osannolikt om hängivna anhängare tror att deras tro är den enda sanna tron och att det är deras högtidliga plikt att omvända andra till den sann tron.
Detta vittnar de många krigen i människans historia om och även dagens konflikter och krig.

 Källa
http://news.discovery.com/human/atheists-best-informed-about-religion.html

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s