Om HelioCenter

HelioCenters sidor beskriver en personlig livsåskådning för den nya tiden av ett mer upplyst medvetande, utvecklat tänkande och tillgängliga kunskaper.

HelioCenter är en helig webbsida
HelioCenters trossatser och livsåskådning är även en religion därför att samhället i lagar oftast erkänner åsiktsfrihet, yttrandefrihet, trosfrihet och religionsfrihet som rättigheter.  Som en minoritetsreligion söker dessa sidor och dess anhängare skydd i dessa lagar mot angrepp från större religioner som agerar med intolerans och våld mot tanke och åsiktsfrihet.

Livets källa och människans ursprung
Kunskapens Ljus och Sanningens livsåskådning kan vara din guide till ett fritt och självständigt medvetande i ditt liv som människa, man eller kvinna här på jorden i det livgivande andliga ljuset från den ursprunglige Skaparen. Ni är skapade och jämlika inför varandra och Skaparen. 

Symbolen
HelioCenters symbol visar Solen, Jorden och Människans skapelse.  Ordet HelioCenter kommer från grekiskans Helios som betyder sol. Solen är Skaparens största manifestation av liv i vårt solsystem och utan solens livgivande ljus fanns det inget liv i vårt solsystem. Utan jorden som tar emot det livgivande ljuset och ger växter, insekter, fiskar, fåglar och djur det liv vi människor behöver för att födas, växa, utvecklas i kropp, tanke, känslor och medvetande. Skaparen ingjuter genom det andliga ljuset och livets kod, den skapande kraften i den blomstrande värld du lever i. Mannen och kvinnan symboliserar dualiteten i livet på jorden och som de är skapade och jämlika inför Skaparen.
Mannen och kvinnans symboler representerar människan och återfinns ursprungligen på plaketten hos rymdfarkosterna Pioneer 10 och 11 som skickades ut i rymden 1972 och 1973

Formen på innehållet

Texternas grundläggande form är korta koncisa svar på frågor. Korta och enkelt formulerade sanningar
Svaren är tänkta att vara redskap på vägen till egna slutsatser om hur ditt svar på frågorna slutligen blir. Enkelhet är nyckelordet.

Grundare och skrift
HelioCenters trossystem har ingen profet som grundare och ingen helig skrift med budskap från någon allsmäktig gud. Skaparen har inget ansikte, ingen röst och inget namn. Mer andligt utvecklade och visa har inspirerat till orden på dessa sidor.
Skaparen vägleder dig med kunskap, logik och analys, direkt till din tanke, intuition och känsla. Denna text är endast en ledsagare på vägen till sanningen och ljuset.

Organisation
Organisationen består av intresserade individer som genom erfarenheter och tänkande gjort insikter i livet utifrån ett större perspektiv och helhetssyn. De har till sin uppgift att formulera korta och kärnfulla utsagor som  förtydligas och publiceras här. Även längre förklaringar med analyser kommer att göras tillgängliga över tiden.

Förkunnare
HelioCenter har inga präster med särskild klädsel eller symboler för att visa att en person har högre status eller är mer rättrogen än andra. Alla troende Heliocentriker är förkunnare med uppgift att sprida ljus över sanningen och visa mörkrets tillbedjare vägen till ljuset. Det räcker med att delge en länk till denna sida så är du förkunnare och sprider sanningen och vägen till ljuset.

Konvertera
HelioCenter är ingen religion man kan konvertera till genom någon formell invigning. Du kan ändra synsätt från din tidigare åsikt till en mer upplyst åsikt byggd på större kunskap. Att ändra tankemönster och tro är inget man gör på en dag. Du kommer att stå med två fötter i olika synsätt, så det kommer troligtvis att vara en gradvis övergång till HelioCenters livssyn och tankegångar.
Alla är välkomna till HelioCenter, ateister, agnostiker, judar, kristna, muslimer, hinduer, buddister eller vad än religion eller trossystem du tillhör.

Falska förkunnare
Om någon påstår sig fått ett budskap från Gud eller Skaparen med regler eller påbud som du ska följa, så se upp, det kan mycket väl vara en falsk förkunnare som söker kontroll och makt för egen personlig vinning. Skaparen har ingen röst och inget ansikte.

Högtider
Sommar och vintersolståndet är solens dagar på jorden. Det är dagarna när solen står som högst och lägst på norra och södra halvklotet. Solen är livgivaren för allt liv på jorden.
Vår och höstdagjämningarna är jorden dagar. Det är dagarna när jordens vaknar till liv på norra och södra halvklotet. Vill du delta i andra religioners högtider och ritualer, så gör det om dom gör dig gott.

Att vara Heliocentriker
Alla religioner försöker dölja sanningen och binda människor till de forntida gudarna och gamla  tiders traditioner och tankesätt. Därför kommer den som är Heliocentriker och sanningsbärare att vara avskydd och kanske hatad av religionsutövare i de tusentals falska religionerna i världen.

Dyrkan och ritualer
För att närma dig sanningen och ljuset ska du befria dig från dyrkan, tillbedjan och ritualer som hindrar och binder dig till något här på jorden.
Du skall därför inte dyrka symboler, djur, byggnader, profeter, helgon, gudar mm som människor och profeter har skapat eller hittat på.
Du ska inte heller tillåta att du blir en mentalt bunden till högtider eller ritualer som någon präst, imam, guru eller någon som påstår sig ha fått meddelanden från sin Gud. Var medveten om att det är falska budskap förkunnare, prästers, imamers och gurus egennyttiga maktintressen eller åtnjutande av respekt eller glamour.

HelioCenter den sanna religionen – Din Inre Religion
* Du vet att du är född. Du har ett medvetande. Du har tankar och känslor.
* Du gör erfarenheter i livet och lär dig av erfarenheterna och du blir klokare och mer vis för varje dag.
* Du har blivit uppfostrad med regler och seder som har sin grund i någon av världen religioner.
* Du vet att de som skapade religioner med ritualerna hade ett syfte.
* Du vet att religioner deras heliga skrifter är skapade av människor utifrån religiösa ledares egna själviska drivkrafter.
* Vänd dig inåt och låt ditt medvetande bara vara, utan tanke, utan känslor, utan kropp och låt ditt medvetande uppleva kärlekens och sanningens ljus som utgår från Skaparen.

Ditt bidrag är värdefullt oavsett på vilket sätt det än ges.

  • Det kan vara en liten text som förklarar ett samband och belyser fakta i sanningens ljus.
  • Det kan vara ett foto av en soluppgång.
  • Det kan vara en idé eller ett förslag.
  • Det kan vara en översättning av sidor.
  • Det kan vara att skicka en länk till denna sida till en vän.
  • Bilda en lokal intressegrupp eller studiecirkel.
  • Det kan vara en donation av pengar.
  • Du kan länka till sidan så människor blir nyfikna på att läsa om tankarna.

Deklarationerna och lagar som din beskyddare
De flesta länder i världen erkänner FNs mänskliga rättigheter som en grund för deras lagar. Därför är din religion skyddad mer än din personliga åsikt. Som Heliocentriker har du skydd för din tro och dina åsikter i följande deklarationer.

FNs Mänskliga rättigheter Artikel 18 säger
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”

FNs Mänskliga rättigheter Artikel 19 säger
”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

Undantag av åsikts och religionsfrihet
Inga muslimska länder erkänner FNs Mänskliga rättigheter, då de egentligen inte tillåter åsikts och religionsfrihet. Straffet för att konvertera från islam till en annan religion är enligt Koranen förbjudet och belagt med dödsstraff.

http://www.exponerat.info/religionsfrihetslagen/

I Koranens sura 17, vers 33 (17:33) står att man inte får döda en annan människa utan rättmätig anledning. ”Ni ska inte döda någon person – för Allah har gjort livet heligt – förutom i rättvisans namn. Om någon dödas utan en rättfärdig anledning, ger vi hans arvtagare rätt att se till att rättvisa skipas. Därför ska han inte överskrida gränserna när han hämnas mordet; han kommer att få hjälp.”.
Koranen anger dessa anledningar till: Blodet på en muslim….. får inte utgjutas utom i tre fall: i hämnd för mord, en gift person som varit otrogen, samt den som lämnar islam och överger muslimerna.

Men ingen skrift kan förbjuda ett tänkande som baseras på kunskap och inte tro. Jorden är inte platt och solen snurrar inte runt jorden, som många religionsförkunnare har hävdat genom tiderna. Argumentera inte med skrifttrogna. Koranens sura 29:46 söger även detta. De är förblindade av traditioner, socialt tryck och blind tro på en falsk Gud. Förföljelsen av de med annan tro är stor i världen enligt Open Doors.
http://www.open-doors.se/world_watch_list_2013

 
Tack för att du besökte dessa sidor.
Hoppas att du fann något tankeväckande.
Lämna gärna ett bidrag till innehållet.

Vänligen
Walter B Egonson
Textkoordinator

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s