Idoler – gudarna urspung

Finns Gud eller Gudar?
Människan har genom alla tider haft en inre längtan efter att skapa idoler eller förebilder. Varje dag skapas det nya idoler och en del av dessa bir av religiösa samfund utnämnda till profeter, helgon eller legendarer. Det har genom tiderna funnits många Gudar som människor har dyrkat, tillbett, offrat och sänt böner till.
Till exempel: Hindusimens alla Gudar, Egyptiska Gudar, Grekiska Gudar, Romerska Gudar, Vikingarnas Gudar, Judendomens Jahve, Kristendomens Gud, Islams Allah.  Men även andra väsen som planeter, änglar, demoner, helgon, historiska personer mm, har dyrkats och tillbetts. Människans uppfinningsrikedom när det gäller att skapa gudar att dyrka och tillbedja har verkligen varit stor genom tiderna. De dyrkade och fruktade finns i människors medvetandesfär även om tillbedjan och fruktan inte påverkar människorna idag.

Skaparen av allt
Skaparen av universums lagar, ljus, materien, universum, galaxer, solar, planeter, varelser, djur, människor, själarna i allt som är skapat.

Planetväsen
Solen och planeter är väsen som dyrkats av människor genom tiderna.

Skapargudar – Övervakarna eller änglarna
Raser från andra planeter och dimensioner som är medvetna om den skapande kraften har genom miljontals år besökt Jorden och påverkat samt övervakat utvecklingen.

Människans skapare – Anunnaki eller Elohim
Sumererna kallade de väsen som skapade människan för Anunnaki och judarna använde namnet Elohim. de som kom från andra planeter

Anunnaki blev gudar
Människor på Atlantis dyrkade både Skaparen och Anunnaki.

De forntida gudarna
De många civilisationer som dyrkade Anunnakis söner, jättarna från Atlantis. Dessa var gudarna för de indiska, sumeriska, grekiska, romerska, nordiska forntida religionerna.

Historiska personer som idoler och gudar
Framförallt i Indien har historiska personer blivit idoler för dyrkan som gudar när minnet av de som människor glömts bort och blivit myt istället. Men även i andra religioner har nya idoler skapats. Jesus och helgon i kristendomen. Muhammed i islam.

Falska Gudar
Alla religioner hävdar att deras gud har sänt profeter eller utvalda och talat till dessa profeter om levnadsregler och lagar som gudarna påbjuder att följa.
Både gudarna och profeterna är falska, för hade Skaparen velat föra ned kunskap till människorna så hade det kunnat gjorts till var och en av oss direkt i tanken.
Profeterna som förkunnar en religion tillskriver deras gud regler och lagar som är skapade av dessa profeter. Profeterna och förkunnarna har också givit gudarna mänskliga egenskaper som vrede, hat och vedergällning. Därför är profeternas gudar också falska som förkunnarna även fast det finns en del av sanning i religionerna.

Profeternas gudar
Profeter som skapade monoteistiska religioner som i några fall är influerade av överlevande eller reinkarnerade från Atlantis.

http://www.teachinghearts.org/dre04legends.html

http://www.bibliotecapleyades.net/mitos_creacion/mitos_diluvio.htm

Culture Country Father Gods Man Sons New God Heritage
Atla Atlantis Incal   Nepth   Krishna Aryan
Hindu India Brahama Vishnu Manu   Krishna Aryan
Zoroaster Persia   Ahura Mazda Yima     Aryan
Sumerian Irak Anu Enki
Enlil
Ziusudra (Atrahasis)    
Sumerian Irak Anu Enki
Enlil
Ziusudra (Atrahasis)    
Chaldean Lebanon   Chronos Xisuthrus    
Judean Israel   Elohim Noah    Jehova
Egyptian Egypt            
Arab Saudi Arabia         Allah Jehova  
Greek Greece          
Roman Italy          
Nordic Scandinavia  Ymir Odin
Vili and Ve
 Bergelmir    
Celtic Scottland          
             

Existerar dessa Gudar skapade av profeter?
Ja, på ett verklighetsplan existerar Gudar som tillbeds av människor. Likväl som människor skapar verkligheter i sina drömmar, skapas också Gudar av de som tror på dom.

Finns änglar, demoner eller andra andeväsen?
Likväl som dina drömmar kan skapa vad som helst, så kan människors kollektiva tankar skapa mönster i medvetandesfären. Dessa mönster kan upptas av icke materiella varelser. Ungefär som människor tar på sig masker inför en maskerad.

Finns himmel eller helvetet?
Religioner har genom alla tider försökt ge svar på människors fråga -vad händer när man dör?
Svaren har varit många och olika. Men oftast har dom varit besvarade med skrämseltaktik. Budskapet har varit – Följ reglerna och lagarna annars så kommer du till en icke angenäm plats med personligt lidande som underjorden eller helvetet. Fälj lagarna och du kommer att bli rikligt belönad och få ett liv efter döden med glädje och njutning.

Ledtrådar från text ur  Johannesevangeliet lyder:
Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få evigt liv.
Johannesevangeliet 5:24-25 (Bibel 2000)

Jättarna Nephilim
Sons of Anak
http://en.wikipedia.org/wiki/Nephilim
http://sv.apocalisselaica.net/varie/miti-misteri-e-poteri-occulti/la-bibbia-vista-con-altri-occhi

Artikel influerad av islam
http://god.ezinemark.com/the-sacred-name-of-god-in-tongues-of-different-traditions-18cf886e4e3.html

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s