Bevis

Det har funnits civilisationer för mer än 7000 år sedan som var högteknolgiska, spirituellt och andligt utvecklade, som vi idag kan skönja de förtvinade resterna av. Om vi tänker till lite grand utanför de rådande, haltande förklaringsmodellerna och tar hänsyn till senaste vetenskapliga fakta så uppenbaras nya tänkbara scenarion i forntiden.

Historien har många gånger visat att även de mest respekterade och lärda männen gör helt felaktiga antaganden och slutsatser, även när de presenteras med övertygande faktamaterial eller bevisning. Med moderna vetenskaper och forskningsfält så träder nu nya övertygande fakta i dagen.
Fakta som ej passar in i de trångsynta tvivlarna och de religiöst troendes världsbilder och deras fasa för förändringar i tusenåriga indoktrinerade tankemönster.

Blind och döv genom förnekelse eller tro
Så det spelar ingen roll om du är den mest bildade personen i världen eller inte besitter någon utbildning alls. Den som inte vill se och överväga värdet i fakta eller ställa frågor som leder till ökad kunskap, kommer inte att lära sig något. De flesta slutsatser handlar om tro eller att inte tro på minimalt tillägnad kunskap. Förnekelse av fakta på grund av en religiös tro eller icke tro är också vanligt. Vetenskap var kätteri i drygt 800 år under medeltiden och är det till viss mån fortfarande.

Resterna av högteknologiska civilisationer upptäcks
Det finns många tecken för att det har funnits forntida högteknologiska civilisationer för mer än 6 000 år sedan. Dessa tecken uppdagas av i Vedaskrifterna, de sumeriska lertavlorna, stenbyggnationer i världen, återupptäckta städer mm.
Tyvärr så har de indiska Vedaskrifterna setts som religiösa böcker och inte historiska berättelser. När nu de indiska Vedaskrifterna studeras och tolkas med moderna vetenskapliga ögon och inte religiösa, så framträder en bild som visar på oerhört stora kunskaper i forntiden. De forntida indierna kände till solsystemets alla planeter och deras banor, inklusive Uranus, Neptunus och Pluto. De kände även till planeternas dimensioner, banor och omloppstider. Historiska händelser dokumenterades i skrifterna med astronomisk datering av planetpositioner. De kände till ljusets hastighet. De var matematiskt avancerade och räknade med negativa tal, 0 och oändligheter i matematiska och geometriska formler. Kunskap och visdom om kropp, psyke och andlighet var mycket stor under den tidiga Vediska civilisationen. Listan om de forntida indiernas kunskap kan göras lång.

Falska och felaktiga dateringar av arkeologer
Arkeologer gör medvetet falska dateringar. I de kulturer där religionerna islam, judendom och kristendom är starka och har makt i samhället, så vågar inte arkeologer göra dateringar äldre än 4000 BC. Människan är 6000 år gammal enligt dessa religioner. Stenkonstruktioner går ej heller att datera med någon vetenskaplig metod. Med de så kallade kol-14 metoden kan man endast datera organiska material. Datering av den stora pyramiden i Giza, ”Cheops” pyramiden och Sphinxen är exempel på historieförfalskning, vilket Sphinxens erosion av regn bevisar. Sphinxen och pyramiderna byggdes 10 500 BC.
Pyramiderna har aldrig använts som gravkammare och det har aldrig hittas någon mumie i någon pyramid.

Gudarnas tidsålder
De kulturer som vi idag är forntida hade de alla en mångfald av gudar. De indiska, kaldeiska, egyptiska, judiska, arabiska, romerska, grekiska, och fornnordiska kulturerna är väl de mest kända kulturerna som hade mängder av gudar som det offrades till och tillbads. Redan då, för tusentals år sedan så var dessa gudar myter, rester från en glömd forntid. Dessa gudars ursprung är idag okänt, men börjar uppenbara sig med de arkeologiska fynd som nu görs. Hinduismens Brahma, Vishnu och Shiva samt Judendomens Jahve och Islams Allah är några av dessa tidiga forngudar som idag, fortfarande sätter sina spår i dagens stora religioner.

Forntida historiska skrifter
Forntida skrifter med historisk skildringar har avfärdats som myter och legender då det oftast är arkeologer som inte har förstått eller kunnat förklaringar på det som skildrats. När ingenjörer, astronomer, fysiker eller matematiker har studerat skrifterna kommer de till andra slutsatser, då de inte är låsta till trångsynta synsätt.
De indiska Veda skrifterna har hållits levande genom muntlig recitation genom årtusendena innan de nedtecknades. Återupptäckta skrifter som Dödahavsrullarna och skrifterna vid Nag Hammadi kastar nytt ljus på historien. Det visar sig att Enochs bok som varit ”bortglömd” i nästan 2000 år var känd före Jesus födelse. Den tidiga kristna kyrkan förbjöd skrifter som inte överensstämde med Vatikanens politik.
Det som tidigare avfärdats som myter visar sig nu med moderna vetenskapliga metoder vara historiska fakta. Staden Troja ansågs av vetenskapsmän vara en myt ända tills den hittades med hjälp av en forntida grekisk skrift av Homeros. Bilden nedan till vänster visar Glozel Tablet från Vichy i Frankrike. Den kan vara ända upp till 12000 år gammal. Bilden till höger är Sumerisk kilskrift med skapelseberättelsen Enuma Elish.

Genteknik
Med genteknik kan man bestämma folkgruppers ålder genom så kallade haplogrupper. Man kan även se hur folkgrupper flyttats över jordklotet. Människans, Homo Sapiens skapelse eller ålder har fastställts till ungefär 200 000 år sedan med genteknik. Ett exempel: De indiska Veda skrifterna berättar att brahminernas  förfäder, Arierna kom från en plats i norr för ungefär 25 000 år sedan, för att snön och isen bredde ut sig.
Det visar sig nu med genteknik att haplogrupperna R1a och R2 återfinns i Indien och i de Europeiska alpregionerna. Återvandring från Indien har även skett då det med hjälp av DNA teknik, förutom lingvistik och antropologiska studier visat sig att Romerna i västeuropa härstammar från nordvästra Indien.

Lingvistik – språkforskning
Lingvistik är studier av språkens samhörighet och ursprung.
De flesta språk har gemensamma grunder och folkgruppers språk kan härledas. Nyligen har det framlagtsatt engelskan kanske härstammar från svenskan.
Det finns många utdöda språk men även några nutida språk som inte är besläktade med några andra språkgrupper. De kallas för isolatspråk. Det forntida sumeriska språket i södra Irak och det baskiska språket i nordvästra Spanien är isolatspråk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Language_family
http://en.wikipedia.org/wiki/Language_isolate

Okänd konstruktion och transport-teknik
Enorma stenblock som väger över 1000 ton har använts som grundstenar för byggnationen i Baalbek, Libanon. Det finns ingen maskinutrustning idag som skulle kunna utföra lyft av dessa enorma vikter. Någon gång i forntiden avbröts byggnationen av Baalbek, där denna enorma grundsten ligger. Tre likadana stenblock hade innan lagt på plats i byggnationen av grunden innan den avbröts. Senare byggde romarna och muslimerna tempel på den lagda grunden.
Världens största lyftkran som finns idag är Kroll-10000 som kan lyfta 340 ton, skulle inte kunna rubba denna 1200 tons stenblock.

Forntida stenkonstruktioner
Det finns enorma och avancerade stenkonstrutioner runt om i världen. Stenkonstruktioner som vi i modern tid ej skulle kunna klara av att konstruera. Bilden visar en mur i Sacsayhuamán i Peru, på en höjd av 3 700 meter över havet. Muren är 400 meter lång och stenarna kan väga upp till 360 ton. Passningen mellan stenarna är så perfekt att det inte går att få in ett papper mellan stenarna. Samma kostruktionsteknik har även använts i Maccu Pichu. Dessa byggnationer i Anderna påbörjades för drygt 52 000 år sedan och lade grunden för det som långt senare blev Inca kulturen. Någon form av avancerad laserskärning måste ha använts. Nyligen har börjat avända laserteknik för att skära metall och sten. Men vi har långt kvar innan vi kan skära sten som i forntiden.

Byggnadsteknik
På flera ställen i världen så används samma avancerade byggnadsteknik. Indien, Egypten, Persepolis i Iran, Peru (Cuzco, Machu Picchu, Ollantaytambo) och Påskön, så återfinns denna byggnadsteknik med enorma stenar med olika storlekar som låser varandra och därför blir jordbävningssäkra. Blocken är exakt tillskurna och sammanfogade utan mellanrum mellan stenarna.


Kaïro, Egypten

Machu Picchu, Peru

Rapa Nui – Easter Island -Påskön

Likheter i kulturer
Världen över finns det likheter i symboler och avbildningar.
Den så kallade ”Winged Disc” är en symbol som finns i många kulturer. Avbildning på så kallade gudar är identiska på olika världsdelar. Nedan bilder på guden Crespi är från Bolivia och Irak.

Forntida medicin som ej kan förklaras
Akupunktur och Ayurveda är idag snart accepterade medicinska behandlingar inom västerländs medicin. Den moderna medicinen kan verifiera att de fungerar, men vet fortfarande inte hur de fungerar. Hur kan primitiva kulturer upptäckt dessa medicinska behandlingar, när inte ens dagens vetenskapsmän förstår mekanismerna i människans elektrokemiska system.

Ultralätta flygplan
Symbolen den bevingade skivan återfinns i alla forntida civilisationer runt om i världen. Egypten, Sumerien, Assyrien, Persien, Grekland, Sydamerika, Australiern, Kina, men mest välkänd är Zend, grundaren av religionen Zoroatrismen som åkte i sin farkost. Tydligt är att teknologin fanns hos de ledande och styrande i civilisationerna runt om i världen.
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Winged_sun
http://firstlegend.info/3rivers/thewingedsolardisk.html

Flygplansmodeller
Man har hittat artefakter som liknar små modeller av flygplan. När man sedan har gjort exakta modellflygplan liknande dessa artefakter, så visar det sig att de är helt flygvärdiga och aerodynamiskt funktionella. Arkeologer katalogiserade dock dessa som figurer föreställande insekter.

Paleoklimatologi
Paleoklimatologi innebär studier av forntida klimat. Detta kan göras genom kemiska och fysikaliska analyser av borrkärnor från Antarktis. Dessa borrkärnor visar på klimatologiska påverkande faktorer som temperatur, koldioxidnivå, och stofthalt till drygt 420 000 år tillbaka i tiden. Nedan diagram visar borrkärnan Vostok från Antarktis att stofthalten från våldsamma vulkanutbrott var som störst för 30 000 år sedan och avbröts för 24 000 år sedan med den Stora Floden,  innan istiden hade sitt maximum för 22 000 år sedan.
Läs mer om paleoklimtologi …

Stora Floden
Såvida inte alla människor i alla kulturer drabbades av en masspsykos, så har den Stora Floden inträffat. För det finns ungefär 270 berättelser om den stora floden i alla kulturer över hela världen. Neandertal människan dog ut för ungefär 24 000 år sedan. Skelett av Neandertal människor hittas ibland på ungefär 5 meters djup, under 24 000 års jordlager.
Läs mer om den Stora Floden …

Sjunkna städer
Sedan istiden hade sitt maximum för 20 000 år sedan har havsnivåerna stigit 130 meter. Städer har alltid anlagts vid i anslutning till floder och hav. Därför har städer som var viktiga för handel och sjöfart för 10 000 år sedan lagts under vatten. Dwarka i Indien är en 12 000 år gammal sjunken stad som nyligen återfunnits. Bilden visar sjunkna Alexandria i Egypten, som var känt för sitt stora biliotek med hundratusentals skrifter.

Satellitfotografier
Många struktuer kan ej ses från jordytan. Med satellitfoto har man kunnat lokalisera floden Saraswati i Indien som torkade ut för 4000 år sedan. Floden omnämns ofta i den indiska Veda skrifterna. Satellitfotot nedan visar den sjunkna Rama Setu bron mellan Indien och Sri Lanka som byggdes 7 292 BC och är 30 km lång. Vedaskrifterna beskriver händelser 25 000 år tillbaka i tiden. Amerikanska rymdstyrelsen, NASA har en avdelning som bedriver satellitarkeologi. http://weather.msfc.nasa.gov/archeology/

Tempel i bergen
Ajanta grottorna i Indien är ett otroligt underverk. Det finns 34 tempel i Indien som är huggna, skurna i berget. Datering av dessa tempel är tveksam då det inte går att datera stenformationer. Efterföljande religioner eller sekter har troligen övertagit dessa tempel från tidigare kulturer.

 

Grundandet av civilisationer och religioner
Mycket av mänsklighetens nedtecknade historia gick förlorat i och med förstörandet av ungefär 700 000 dokument i biblioteket i Alexandria. År 642 blev Alexandria erövrats av den muslimska armén ledd av Amr ibn al `Aas och alla dokumetnt brändes upp. Men flera forntida historiker och vetenskapmän studerade historia och vetenskaper i Alexandria. Platon, född 427 f.Kr. i Aten eller Egina, död 347 f.Kr. i Aten, var en grekisk filosof, matematiker, historiker och författare, var en av de som studerade i Alexandria. Enligt Platon grundades Athen av Athena ca 9000 år före hans födelse.

Amr ibn al `Aas – muslimsk härförare
http://en.wikipedia.org/wiki/’Amr_ibn_al-‘As

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s